social profile joomla module

Algemene adresgegevens:

Mathil Kinderopvang
Beukenlaan 49
7954 HN Rouveen
06 30274742

Locaties:

Rouveen

KDV 06 83055529
BSO 06 15305129

Nieuwleusen

KDV/BSO 06 27620636

 

Staphorst

Ebbinge Wubbenlaan 41b:
KDV/BSO 06 21255633


Churchillaan 4:
KDV 06 27053841

 

 

Welkom

moeder-voorlezen.jpg

Kinderopvang Mathil biedt de volgende diensten aan op het gebied van professionele kinderopvang:

               • Gastouderopvang
               • Kinderdagverblijf
               • Buitenschoolse opvang
 

Gastouderopvang is kinderopvang in de huiselijke sfeer door gastouders die het leuk vinden om met kinderen om te gaan. Gastouders kunnen kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving, begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling. Gastouderopvang is de meest flexibele vorm van kinderopvang.

Kinderdagverblijf is opvang voor kinderen van 0 - 4 jaar in groepsverband. Zij worden opgevangen door gediplomeerde pedagogisch medewerkers. In groepsverband leren en stimuleren kinderen spelenderwijs elkaar, ondersteund door de pedagogisch medewerker. Door middel van structuur en een vast dagritme bieden we de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving.

Buitenschoolse opvang is opvang voor kinderen die naar de basisschool gaan. Het betreft voor- en naschoolse opvang. Buitenschoolse opvang richt zich op de ontspanning van het kind.

Kinderopvang Mathil voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en is geregistreerd bij de Gemeente Staphorst. In opdracht van de gemeente zal de GGD toezicht houden bij Kinderopvang Mathil. De GGD doet dit door middel van een inspectie onderzoek. Wanneer u het inspectierapport wilt inzien, kunt u zich in contact stellen met Kinderopvang Mathil.

Kinderopvang Mathil stelt zich als doel kwalitatief goede opvangsmogelijkheden te bieden en ondersteunt daarbij de christelijke identiteit.

Landelijk Register Kinderopvang: Kinderopvang Mathil is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (www.landelijkregisterkinderopvang.nl). In dit register vindt u onder andere de inspectierapporten van de GGD. Ook voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag hebt u de registernummers van de betreffende opvang nodig. Deze zijn:

KDV Rouveen: 552705913 (voor het meest actuele inspectierapport klik hier)

BSO Rouveen: 138989746 (voor het meest actuele inspectierapport klik hier)

KDV Nieuwleusen: 162289716 (voor het meest actuele inspectierapport klik hier)

BSO Nieuwleusen: 334096455 (voor het meest actuele inspectierapport klik hier)

KDV Staphorst: 193877144 (voor het meest actuele inspectierapport klik hier)

BSO Staphorst: 102540457 (voor het meest actuele inspectierapport klik hier)

Gastouderbureau: 139317521 (voor het meest actuele inspectierapport klik hier)