Tarieven

De tarieven voor het kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) zijn als volgt:
 
2019
  
KDV
Dagdeel   7.00 – 12.30 uur   € 7,75 per uur
Dagdeel 12.30 – 18.00 uur   € 7,75 per uur
Hele dag  7.00 – 18.00 uur   € 7,75 per uur
Flexibele opvang                  € 8,10 per uur (minimale afname 5 uren per week)
  
BSO
Voorschoolse opvang  € 6,80 per uur (7.00 uur tot aanvang schooltijd)
Naschoolse opvang    € 6,80 per uur (einde schooltijd tot 18.00 uur)
Flexibele opvang        € 7,45 per uur
 
Er kan gekozen worden uit drie contracten:
51 weken (1 week kerstvakantie)
48 weken (3 weken zomervakantie +1 week kerstvakantie)
40 weken (schoolweken)
 
Er worden geen inschrijfkosten, annuleringskosten, etc. berekend.
 
Kinderopvangtoeslag
De overheid vergoedt een aanzienlijk deel van de kosten van kinderopvang in de vorm van de zgn. kinderopvangtoeslag. Na aftrek van deze vergoeding komen bovenvermelde kosten beduidend lager uit. Zie ook het volgende voorbeeld.
 
Rekenvoorbeeld
In onderstaande tabel gaan we uit van een gezin waarvan twee kinderen allebei één dag per week, gedurende 40 weken per jaar, naar de dagopvang gaan.
  
                   Bruto kosten             Kinderopvang-         Netto kosten     Netto
Inkomen       per maand                    toeslag                per maand      per uur
  15.000              521                           492                          29              0,39
  20.000              521                           492                          29              0,39
  30.000              521                           481                          40              0,54
  40.000              521                           463                          58              0,79
  50.000              521                           446                          75              1,02
  60.000              521                           429                          92              1,25
  70.000              521                           395                        126              1,72
  80.000              521                           369                        152              2,07
  90.000              521                           335                        186              2,53
100.000              521                           311                        210              2,86
  
Wanneer u wilt weten wat een en ander voor uw persoonlijke situatie betekent, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Ook kunt u hiervoor terecht op de site  www.toeslagen.nl