Tarieven

Kinderopvang Mathil hanteert zoveel mogelijk de wettelijke tarieven. Hierdoor kan optimaal worden geprofiteerd van de kinderopvangtoeslag.

 

De standaard adviestarieven voor 2019 zijn:

                                                                                                    Vraagouder                  Gastouder

Bij afname tot 100 uren per maand                                       € 6,15  (2018: € 5,91)       € 5,20 (2018: € 5,01)

Bij afname van meer dan 100 uren per maand*                    € 6,05  (2018: € 5,81)       € 5,20 (2018 € 5,01)

 

Het standaard bemiddelingstarief voor het gastouderbureau bedraagt in 2019 € 0,95 per uur per kind. Doordat dit bedrag onderdeel uitmaakt van het uurtarief voor de vraagouder wordt hierover ook kinderopvangtoeslag ontvangen.

* Bij afname van gemiddeld meer dan 100 uren per maand, gemeten over een geheel kalenderjaar, geldt een gereduceerd

  bemiddelingstarief van € 0,85 per uur.

  Dit tarief is dan van toepassing op alle uren, dus ook op de eerste 100 uren per maand. Toepassing van dit tarief gaat in

  na overleg tussen ouder(s) en gastouderbureau. Doordat het bemiddelingstarief onderdeel is van het tarief voor de

  vraagouder heeft toepassing van het gereduceerde bemiddelingstarief tot gevolg dat het uurtarief voor de vraagouder

  lager uitvalt. Het standaard adviestarief bedraagt dan € 6,05 (in plaats van € 6,15). Wanneer blijkt dat structureel

  gemiddeld minder dan 100 uur per maand wordt afgenomen treedt het tarief van € 6,15 weer in werking.

 

De uiteindelijke keuze voor het te hanteren tarief gaat in overleg met vraagouder, gastouder en eventueel het gastouderbureau.

In individuele gevallen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt omtrent het bemiddelingstarief.

Er worden geen inschrijfkosten, administratiekosten of andere bijkomende kosten berekend.

Aan de hand van een vrijblijvende offerte, kunnen we laten zien wat een en ander voor u persoonlijk betekent.