Inschrijfformulier kinderdagverblijf & buitenschoolse opvang
Ouder 1
(vraagt k.o. toeslag aan)
Ouder 2
Achternaam
Voornaam
BSN-nummer
Geboortedatum
Geslacht
IBAN-nummer
t.n.v.
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Thuis
Mobiel
Werk
Telefoonnummer in geval van nood
E-mailadres
Dagopvang
Type contract
Naam
BSN-nummer:
Jongen/Meisje
Ingangsdatum
Geb.datum
Tijden
Ochtend: 7.00 - 12.30 uur
Middag: 12.30 - 18.00 uur
Hele dag: 7.00 - 18.00 uur
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Flexibel (uren p/w)
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Buitenschoolse opvang
Type contract
Naam
BSN-nummer:
Jongen/Meisje
Geb.datum
Ingangsdatum
Tijden
VSO = Voorschoolse opvang
NSO = Naschoolse opvang
Naam School
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Flexibel (uren per week)
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Vakantie-opvang
Naam
BSN-nummer:
Jongen/Meisje
Ingangsdatum
Geb.datum
Tijden
Ochtend: 7.00 - 12.30 uur
Middag: 12.30 - 18.00 uur
Hele dag: 7.00 - 18.00 uur
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Flexibel (uren per week)
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Eventuele aanvullende opmerking(en)