Locatie Nieuwleusen
 
In mei 2010 zijn de deuren geopend van ons kinderdagverblijf in Nieuwleusen. Het bevindt zich in het jeugdgebouw van de Grote Kerk aan de Dommelerdijk 102. Het is een mooie locatie met veel ruimte voor de kinderen, zowel binnen als buiten. Naast kinderdagopvang wordt er ook buitenschoolse opvang geboden. Het kinderdagverblijf is gelegen aan de kruising met het Westeinde en ligt dan ook uitstekend op de route naar Zwolle. De opvang betreft kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 12 jaar. De kinderen worden opgevangen door enthousiaste en gediplomeerde medewerkers. 
 
Openingstijden
De kinderopvang is geopend van 7:00 tot 18:00. Dit geldt zowel voor het KDV als de BSO. U kunt uw kinderen ’s ochtends brengen van 7:00 - 9:00. ’s Avonds kunt u uw kinderen weer ophalen tussen 16:30 - 18:00. Kiest u voor een dagdeel dan kunt u uw kind brengen of halen tussen 12:30 - 13:00.
 
Adres:                Dommelerdijk 102
                          7711 CD Nieuwleusen
Telefoon:            06-27620636 (voor algemene informatie kunt u bellen: 0522-202107)
 
Tevens vindt er Buitenschoolse opvang plaats in een zaal die grenst aan de ruimte voor het kinderdagverblijf. Hier vindt opvang plaats voor de schoolgaande kinderen van 7.00-8.30 uur en van 15.00-18.00 uur. De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers opgehaald uit school. In de BSO ruimte is spelmateriaal aanwezig dat geschikt is voor deze doelgroep.
 
Adres:             Dommelerdijk 102
                       7711 CD Nieuwleusen
Telefoon:        06-27620636  (Voor algemene informatie kunt u bellen: 0522-202107)