Locatie Rouveen
 
Sinds augustus 2009 is ons kinderdagverblijf gevestigd in de Gereformeerde Kerk aan de Korte Kerkweg, centraal gelegen nabij beide basisscholen. In de twee groepsruimten wordt opvang geboden aan kinderen van 0 tot 4 jaar (dagopvang) en 4 tot 12 jaar (buitenschoolse opvang). De kinderen worden opgevangen door enthousiaste en gediplomeerde medewerkers.
 
Openingstijden
De kinderopvang is geopend van 7:00 tot 18:00. Dit geldt zowel voor het KDV als de BSO. U kunt uw kinderen ’s ochtends brengen van 7:00 - 9:00. ’s Avonds kunt u uw kinderen weer ophalen tussen 16:30 - 18:00. Kiest u voor een dagdeel dan kunt u uw kind brengen of halen tussen 12:30 - 13:00. 
 
Adres:               Korte Kerkweg 2
                         7954 GC Rouveen
Telefoon:           06-83055529 (voor algemene informatie kunt u bellen: 06-30274742) 
 
Tevens vindt er op een aantal dagdelen in de week buitenschoolse opvang plaats in de Combi-school aan de Korte Kerkweg. In een lokaal van basisschool De Triangel. 
 
Adres:               Korte Kerkweg 25 
                         7954 GC  Rouveen
Telefoon:           06-15305129 ( alleen bereikbaar van 7.00-9.00 en van 15.15-18.00 uur. Voor algemene informatie kunt u bellen met
                          06-30274742)