Locatie Staphorst
 
Sinds 1 november 2015 is onze locatie in Staphorst geopend. Deze is gevestigd in de Kerk aan de Ebbinge Wubbenlaan 41b. Sinds april 2018 is de 2e locatie in Staphorst aan de Churchilllaan 4 geopend. In beide locaties wordt opvang geboden aan kinderen van 0 tot 4 jaar (dagopvang) en in de locatie aan de Ebbinge Wubbenlaan ook aan kinderen van 4 tot 12 jaar (buitenschoolse opvang). De kinderen worden opgevangen door enthousiaste en gediplomeerde medewerkers.
 
Openingstijden
De kinderopvang is geopend van 7:00 tot 18:00. Dit geldt zowel voor het KDV als de BSO. U kunt uw kinderen ’s ochtends brengen van 7:00 - 9:00. ’s Avonds kunt u uw kinderen weer ophalen tussen 16:30 - 18:00. Kiest u voor een dagdeel dan kunt u uw kind brengen of halen tussen 12:30 - 13:00. 
 
Ebbinge Wubbenlaan 41b
7951 AB Staphorst
 06-21255633
 
Churchilllaan 4
7951 AJ Staphorst
06-27053841
(voor algemene informatie kunt u bellen: 0522-202107)