Oudercommissie 

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). Door het instellen van een oudercommissie komen we aan deze wens tegemoet.

Bij de oprichting van gastouderbureau Mathil hebben we te maken met de Wet Kinderopvang. Op grond van deze Wet Kinderopvang (WK art. 58) is een gastouderbureau verplicht een oudercommissie in het leven te roepen. Deze Wet geeft de oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.

Gastouderbureau Mathil stelt zich ten doel om in een veilige en gezonde omgeving, kwalitatief goede gastouderopvang te bieden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het belang van kinderen staat centraal. Daarom is het ook belangrijk dat er een oudercommissie binnen gastouderbureau Mathil bestaat die tot doel heeft:

  1.  De belangen van de kinderen en de ouders van gastouderbureau Mathil zo goed mogelijk behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).
  2. Te adviseren ten aanzien van de kwaliteit, denk aan bijvoorbeeld: wijze van uitvoering kwaliteitsbeleid, veiligheid, gezondheid, ontwikkeling, klachtenregeling.

Gastouderbureau Mathil zal wijzigingen op één van deze onderwerpen moeten voorleggen aan de oudercommissie.

Een oudercommissie kan een positieve bijdrage leveren aan de geboden kwaliteit, mits alle ouders hiervoor open staan. In de overtuiging dat een oudercommissie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van gastouderopvang vragen wij u in overweging te nemen actief deel te nemen aan de oudercommissie.

Mocht u het wat lijken om actief mee te denken in het beleid en bedrijfsvoering van gastouderbureau Mathil, neemt u dan contact op met het gastouderbureau.

Wilt u een mail sturen naar de oudercommissie dan kan dit naar: