Werkwijze

Inschrijven
Wanneer u uw kind wilt opgeven voor het kinderdagverblijf (KDV) of de buitenschoolse opvang (BSO) dan meldt u de kinderen aan door het invullen van het inschrijfformulier). U ontvangt vervolgens een bevestiging en afhankelijk van de plaatsingsdatum zal er een afspraak gemaakt worden voor een intake gesprek.
 
Intake
U wordt uitgenodigd voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek worden specifieke zaken omtrent uw kind besproken, zoals het dagritme, voeding, ziekte, etc. Ook zal aan u, als ouder/voogd/verzorger, worden uitgelegd dat de pedagogisch medewerker op de gezondheid van uw kind(eren) zal letten en daarover met u zal communiceren. Verder ontvangt u de nodige informatie zoals de Algemene Voorwaarden en het Pedagogisch beleidsplan.
 
Overeenkomst
Na het intake gesprek zal de overeenkomst getekend worden. Hierop staat de plaatsingsdatum vermeld, het aantal af te nemen dagdelen, het tarief en de verwijzing naar de Algemene Voorwaarden en het Pedagogisch Beleidsplan die betrekking hebben op de overeenkomst.
 
Plaatsingsdatum
De plaatsingsdatum is de eerste dag dat u uw kind kunt komen brengen naar het KDV of de BSO. Vooraf wordt een wen ochtend of middag afgesproken.