Werkwijze gastouderbureau

Offerte aanvragen (vraagouder)
Wanneer u als ouders werkt of studeert wilt u graag goede kinderopvang hebben geregeld. Maar wat gaat u  dat kosten of liever, hoeveel subsidie ontvangt u wanneer u geregistreerde kinderopvang heeft? Hiervoor kunt u geheel vrijblijvend en kostenloos een offerte  aanvragen. Om door te gaan naar het offerte-aanvraagformulier klik hier. 

Inschrijfformulier (vraagouder)
Wanneer u zicht kunt vinden in de offerte kunt u zich als vraagouder laten inschrijven. Aan de hand van specifieke wensen zal Gastouderbureau Mathil kijken of er een geschikte gastouder is voor uw kind(eren), die tevens aan de overige selectiecriteria voldoet. Voor het inschrijven worden geen kosten berekend.  Uitgangspunt is dat Gastouderbureau Mathil tot maximaal drie keer toe bemiddeld. Mocht na drie keer bemiddelen de opvang geen gewenst resultaat opleveren dan stopt de bemiddeling via Gastouderbureau Mathil. Om door te gaan naar het inschrijfformulier vraagouder klik hier.

Inschrijfformulier (gastouder)
Vindt u het erg leuk om met kinderen om te gaan en wilt u graag als gastouder aan de slag dan kunt u zich hiervoor aanmelden door middel van het inschrijfformulier gastouder. Uitgangspunt is dat Gastouderbureau Mathil tot maximaal drie keer toe bemiddeld. Mocht na drie keer bemiddelen de opvang geen gewenst resultaat opleveren dan stopt de bemiddeling via Gastouderbureau Mathil. Om door te gaan naar het inschrijfformulier gastouder klik hier. 

Kennismakingsgesprek
Na telefonisch overleg met de vraagouder en gastouder volgt er een kennismakingsgesprek. Dit zal zijn in het huis waar de opvang zal plaatsvinden. Hierbij zullen ook de desbetreffende kinderen aanwezig zijn. Gastouderbureau Mathil is hier niet bij aanwezig. Het gaat alleen om kennismaking, Natuurlijk bent u vrij om verdere afspraken en dergelijke al te bespreken. Na dit gesprek zal er telefonisch contact opgenomen worden met vraag- en gastouder over de afloop van de  kennismaking. Als de klik er is, het vertrouwen in elkaar er lijkt te zijn gaan we verder met het koppelingsgesprek.

Koppelingsgesprek
Tijdens dit gesprek wordt door Gastouderbureau Mathil de zakelijke en praktische kant van de opvang uitgelegd.
Alle afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de vraagouder,  de gastouder en het gastouderbureau. Denk hierbij aan: opvangdagen en uren, uurtarief, registratie, etc.

Evaluatie
Na ongeveer een half jaar vindt er een gesprek plaats met de gastouder bij de gastouder thuis. Tijdens dit gesprek  wordt besproken of de opvang naar wens verloopt en ook zullen we de risico-inventarisatielijst doornemen, zonodig zullen er aanpassingen worden gedaan.
Tijdens een 2e evaluatie (een half jaar na de eerste evaluatie) wordt aan de hand van het Pedagogisch Beleidsplan, de ontwikkelingen van de kinderen besproken. Aan de gastouder wordt gevraagd hoe ze de ontwikkelingen stimuleert. Ook wordt dan aan de ouders gevraagd hoe de opvang verloopt, of er wijzigingen zijn, of de overeenkomst moet worden aangepast, etc. Van deze evaluatie wordt een verslag gemaakt. Dit verslag ontvangen gastouder en vraagouder.  Zo wordt de gastouder twee maal per jaar, door Gastouderbureau Mathil bezocht en zal er ook eenmaal per jaar contact zijn met de vraagouder.

Mochten er voortijdig wijzigingen voordoen die betrekking hebben op de overeenkomst dan dient de vraagouder deze zelf tijdig door te geven aan gastouderbureau Mathil.

Aantal op te vangen kinderen

Het aantal kinderen dat een gastouder tegelijk mag opvangen is afhankelijk van hun leeftijd. Eigen kinderen tot 10 jaar tellen ook mee wanneer ze aanwezig zijn tijdens de opvang. Het maximum aantal kinderen dat tegelijk aanwezig mag zijn is (inclusief eigen kinderen)

- zes kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.

- vijf kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4 jaar.

- vier kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal twee van 0 jaar;  ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

Achterwacht Wanneer de gastouder vier of meer kinderen tegelijk opvangt, inclusief eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. De achterwacht moet 18 jaar of ouder zijn, maar heeft geen diploma of VOG nodig. 

Verklaring omtrent gedrag
Alle gastouders en diens huisgenoten vanaf 18 jaar moeten een verklaring omtrent gedrag hebben. Deze kan het GOB digitaal voor u aanvragen. Vervolgens moet u zich registreren in het personenregister.  
Er zijn kosten aan verbonden voor het aanvragen van de verklaring omtrent het gedrag. De kosten voor de gastouder en een tweede huisgenoot  worden door Gastouderbureau Mathil vergoed (na ontvangst van de verklaring en het betalingsbewijs en afhankelijk van het aantal af te nemen uren).

Gastouderopvang en de omgeving
De gastouderopvang vindt over het algemeen plaats in het huis van de gastouder. In overleg kan de opvang plaatsvinden in het huis van de vraagouder.
Zowel binnen als buiten moet er voldoende ruimte zijn voor het gastkind om te spelen, te lopen, te stoeien, etc. De ruimtes waar het gastkind zich bevindt moeten rookvrij zijn.
Wanneer er geen tuin aanwezig is zal de gastouder alternatieven moeten aanbieden, bijvoorbeeld een speeltuintje in de buurt of een wandeling maken.
Daarnaast moet er ook een plek zijn voor het gastkind om zich terug te kunnen trekken, een plek om even te kunnen lezen, knutselen, puzzelen enz.
Voor jonge kinderen is het belangrijk dat er een veilige plek is waar ze rustig kunnen liggen, kruipen, zitten en spelen. Ook zal er een veilige en rustige slaapplek moeten zijn waar het gastkind kan slapen of uitrusten.

De opvangtijden
De opvangtijden kunnen variëren van enkele uren per week tot een volledige werkweek. De gastouder ontvangt voor deze opvang een vergoeding per uur per kind.
Bij opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar is er sprake van gastouderopvang.
Bij opvang van kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er sprake van buitenschoolse opvang.

Einde overeenkomst
De overeenkomst kan ten alle  tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.